O nas

Spółdzielnia Socjalna „Perfekt” powstała w 2011 roku, w Gnieźnie, w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. Najważniejszą ideą przyświecającą ich działalności jest aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez działalność produkcyjno-usługową w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, prac porządkowych, opieki nad przystankami MPK oraz produkcji mebli, elementów metalowych i drobnych elementów budowlanych. Kluczowe znacznie dla „Perfektu” ma osadzenie ich działalności w kontekście lokalnym. Spółdzielnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i w odpowiedzi na potrzeby tejże modyfikuje swoją ofertę. Spółdzielcy chcą również skierować swoją ofertę do biznesu, wpisując się w strategię CSR. Grupą docelową Spółdzielni są jednak przede wszystkim jednostki budżetowe, takie jak między innymi: zakłady penitencjarne, jednostki wojskowe, szkoły, przedszkola i administracja publiczna.