Oferta

Szczegółowa oferta Spółdzielni obejmuje:

I. W zakresie usług porządkowych i prac związanych z zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych:

1. Roboty porządkowe i przygotowawcze:
- oczyszczanie terenów z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
- oczyszczanie stawów i basenów z roślin i namułów,
- odmładzanie krzewów, żywopłotów i starych drzew,
- karczowanie drzew,
- ścinanie drzew,
- wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiejek

2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby:

3. Zakrzewienia:
- ścinanie drzew i krzewów liściastych form naturalnych i piennych,
- ścinanie drzew i krzewów iglastych form naturalnych i piennych,
- sadzenie krzewów żywopłotowych,
- sadzenie drzew przesadzarką,

4. Trawniki i kwietniki:
- wykonanie trawników,
- wykonanie kwietników,
- wykonanie łąk parkowych,
- obsadzanie kwietników roślinami kwietnikowymi,
- budowa partii skalnych ukwieconych bylinami,

5. Nawierzchnie placów, dróg ogrodowych.

6. Mała architektura ogrodowa.

7. Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym.

II. W zakresie prac remontowo – budowlanych:

- wykonawstwo stanów surowych,
- roboty wykończeniowe i adaptacyjne,
- montaż stolarki,
- kierowanie, oraz nadzór nad budową,
- ocieplanie i docieplanie budynków,
- tapetowanie i prace malarskie,
- szpachlowanie i gipsowanie powierzchni,
- układanie podłóg z paneli i parkietu.

III. W zakresie wykonywania mebli i elementów wyposażenia wnętrz:

- produkcja mebli biurowych i sklepowych,
- produkcja mebli kuchennych,
- produkcja pozostałych mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
- naprawa i konserwacja mebli i elementów wyposażenia wnętrz.